Tato část je určena pro studenty Univerzity Pardubice, hlavně pro obor Německý jazyk pro hospodářskou praxi.

   
Úvod do studia cizího jazyka: přednášky:
  Morpheme a jejich dělení  
  referáty:
   
Základy práva: referáty:

 

 

Kontrastivní  gramatika přednášky:
Německá literatura NELI přednášky  - v průběhu semestru je budu dopisovat
KSRS přednášky - první dvě, dál zatím probíhají jen referáty, pokud ještě něco přibude, dám to sem