Ekonomie otázky ke zkoušce
   
Etika první dvě přednášky z druhého semestru - víc jich tu už nebude

referáty:

   
Mezinárodní vztahy na poslední přednášce říkala, co bude v testu, info od Lídy:

bude více částí:
1. testové otázky: výběr z možnosti a,b,c
2. otázky, na které je třeba odpovědět několika větami
3. pracovní listy, které jsme dostávali o přednáškách

co se tam může objevit:
-zákl. strukturální pojmy" bipolarita, paradigmata bezpečnosti, kolektivní bezpečnost (obrana), princip nezúčastněnosti...
- definovat nejdůležitější rysy např. I. debaty
- vymezeni realismu/idealismu
- znát základní díla a autory mez. vztahu

bude tam spojena teorie i praxe, takže se tam třeba může objevit - vyjmenovat neutrální státy v Evropě aj.

- kdo bude mít pod 70% jde k ústní konzultaci, kde se bude ptat na to, co jsme nevěděli v testu
 

4 Pracovní listy   - Stahování může trvat trochu déle

Drulák referáty:

přednášky: - vše ve wordu

Baňouch: