Témata Klausura 3.3.2006 

  1. Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht (Goethe).

  2. Wenn es dir möglich ist, mit nur einem kleinen Funken die Liebe in der Welt zu bereichern, denn hast du nicht umsonst gelebt (jack London).

  3. die Freiheit eines jenen beginnt dort, wo die Freiheit eines anderen aufhört (Kant).

 

Písemka z Reálií a Úvodu do studia NJ - 1.ročník 

Písemka SPESE Heinrich

Stilistika zápočtový test

Morfologie zkoušková písemka

 

Třetí verze písemky z didaktiky

1-Videoeinsatz + 3 priklady
2-Fehler, positive a negative psychologische Aspekte der Fehler
3-Testaufgaben
4-Performance + Kompetence Fehler
5-CD Roms, webseiten
6-Autonomes Lernen
7-Sprachmitteln+Sprachfertigkeiten
8-Vysvetlit pojmy, nektere jsou stejne, ale my jsme tam meli jeste Close-test, suprasegmentale Erscheinungen
9-Sozialformen
10-priradit cil, metodu a latku
 

Další verze písemky z didaktiky

 

1) Suggestopaedie - popsat několika větami
2) Sprachmittel, Sprachfertigkeiten - vyjmenovat, seřadit do tabulky
3) Funktionen der Medien im FSU - 4
4) Begriff: potentioneller Wortschatz, Psycholinguistik, Methode im weitem + engerem Sinne, intensives Hoeren
5) Praktická - Ziel, Stoff, Methode - přiřadit
6) Odborný text: názor na chyby dříve a teď, pojem Fehler podle Kleppin - vysvětlit
7) Leistungsmessung - formell und informell
8) Gueterkriterien - Objektivitaet, Variabilitaet, Reliabilitaet
9) Projektunterricht - fáze - 4
10) Unterrichtsphasen - 4
 

Didaktika NJ IV.v písemce bylo:

1. praktická: poznat: Methode, Stoff, Ziel
2. Testaufgaben + ke každému 2 příklady
3. Text o Fehler – vyjádřit se
4. vysvětlit: Kompetenzfehler, Performanzfehler,Schreiben als Mittel, Interferenz,
das induktive Verfahren
5. Sprachmittel + Sprachfertigkeiten – vyjmenovat, doplnit tabulku,
6. Imitierendes Sprechen
7. 3 Webseiten + 3 CD-Roms
8. Videokassetten + bei jeder Phase 3 Übungen
9. Sozialformen + bei jeder Phase 2 Übungen
10. Autonomes Lernen
 

 

Didaktika NJ III. co bylo v písemce - Verze A: Nejedná se o přesné zadání, spíš o to, co si pamatuji, že tam bylo.

  1. Landeskunde - doplnit tabulku, která je v zápiscích hned na začátku - Kognitiver Ansatz,  Kommunikativer Ansatz, Interkulltureler Ansatz - jaké to má Ziele a Inhalte

  2. Byly tam také ty články, které jsme dělali v seminářích: Co je to interkulturelle Dimension?
  3. Vysvětli pojmy Hermeneutik a Rezeptionsästhetik. Proč jsou pro Literaturdidaktik důležité?
  4. Literarische Gattungen (Textformen) - jaké jsou druhy a ke každému uvést tři příklady
  5. Spiel - charakterizovat, co to je, popsat didaktische Begründungen
  6. praktická otázka - šlo o didaktisch-methodische Schritte v Literaturdidaktik - každý dostal papír z pohádkou, která byla didakticky zpracovaná. V otázce byly uvedeny 4 fáze práce s textem, ke kterým se měly přiřadit jednotlivé didaktické kroky uvedené u pohádky. Jedna fáze tam chyběla ( v tomto případě ta první (tedy, alespoň podle mě)), úkolem bylo přijít na to, která chybí a vymyslet si ji.